Nazwa użytkownika

ZAWIADOMIENIE - awaria sieci wodociągowej Pisarzowice

ZAWIADOMIENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że w dniu 4 maja 2023 roku w związku z usuwaniem uszkodzenia sieci wodociągowej spowodowanego przez wykonawcę przyłącza wodociągowego do godziny 19:00 nie będzie dostarczana woda do Odbiorców w miejscowości

 

Pisarzowice w rejonie ulic:

1. Deszczowa,

2. Do Kapliczki,

3. Jutrzenki,

4. Kęcka ( budynki do numeru: 30 ),

5. Kęcki Las,

6. Krakowska ( budynki od numeru: 67 ),

7. Krzemieniowe Pola ( budynki od numeru: 10 ),

8. Księżycowa,

9. Łąkowa,

10. Łukowa,

11. Miła,

12. Mokra,

13. Ostra,

14. Spacerowa,

15. Tartaczna ( budynek o numerze: 6 ),

16. Tęczowa,

17. Wąwóz,

Kęty w rejonie ulic:

1. Kasoliki

 

Za utrudnienia przepraszamy

Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilamowice

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2022 roku podjęta została Uchwała Nr LV/404/22 Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wilamowice na dofinansowanie kosztów budowy nowy

ZAWIADOMIENIE - wznowienie dostaw wody

ZAWIADOMIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że w związku z otrzymaniem informacji z GPW S.A. w Katowicach o treści:

 

„Z uwagi na decyzję PSSE w Bielsku – Białej, w dniu 17.02.2023  zostaje czasowo wstrzymane dostarczanie wody od strony SUW Czaniec, a rozpoczęte będzie od wyrównawczych zbiorników sieciowych w Mikołowie.
O dalszych decyzjach będziemy informować w odrębnych komunikatach.”

wznowione zostanie podawanie wody do Odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

Jeszcze w dniu 17 lutego 2023 roku ( w godzinach nocnych ) uruchomione zostaną hydrofornie: w Wilamowicach i w Hecznarowicach – wznowione zostanie podawanie wody na sieć wodociągową.

W ciągu najbliższych kilku/kilkunastu godzin w celu odpowietrzenia i przepłukania sieci prowadzone będzie odpuszczanie wody przez hydranty ppoż. zamontowane na sieci wodociągowej, co może powodować chwilowe spadki ciśnienia wody.

 

Mamy nadzieję, że dostawa wody z GPW będzie już prowadzona w sposób ciągły, co zagwarantuje dostarczanie wody do Klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

 

Za utrudnienia przepraszamy
 

PILNE !!! - wstrzymana dostawa wody

ZAWIADOMIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że z uwagi na komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej z dnia 17 lutego 2023 roku ( zamieszczony na stronie PPSE w Bielsku – Białej po godzinie szesnastej )

wstrzymana została dostawa wody do Odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w następujących miejscowościach:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BIELSKU-BIAŁEJ

Pismo do Dyspozytora GPW S.A w Katowicach

Ponownie proszę o informację oraz przyczyny braku dostawy wody do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Sprawa pilna oczekuje na niezwłoczną odpowiedz. 

Burmistrz Gminy Wilamowice, Marian Trela - godzina wysłania wiadomości - 20:58

 

W nawiązaniu do kilkukrotnych zgłoszeń telefonicznych do Państwa ( Burmistrz Wilamowic, Kierownik ZWiK w Wilamowicach )   w sprawie zaprzestania dostarczania wody od godziny 17:07 do dwóch punktów na terenie Gminy Wilamowice ( hydrofornia w Wilamowicach, hydrofornia w Hecznarowicach ) prosimy o zwrotnego maila z wyjaśnieniem w tej kwestii. Z uwagi na konieczność pilnego poinformowania naszych odbiorców o przyczynach i przewidywanym okresie przerwy w dostawie wody wnosimy o podanie przyczyny i przewidywanego czasu trwania tego stanu rzeczy.
 

PILNE ! Brak wody

ZAWIADOMIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że w dniu 3 lutego 2023 roku około godziny 17:00 Dostawca wody - Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe S.A. zaprzestało dostarczania wody do dwóch punktów na terenie Gminy Wilamowice ( hydrofornia w Wilamowicach, hydrofornia w Hecznarowicach ). Na chwilę obecną nie jest znana przyczyna tego stanu rzeczy.

Jesteśmy w stałym kontakcie z GPW S.A w Katowicach – oczekujemy na wyjaśnienie.

W związku z powyższym nie jest dostarczana woda do Odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w następujących miejscowościach:

 

Wilamowice – cała miejscowość za wyjątkiem budynków położonych w rejonie ulic:

 1. Ignacego Paderewskiego – dla budynków powyżej numeru 28
 2. Zaciszna

 

Zasole Bielańskie – cała miejscowość

 

ZAWIADOMIENIE - dostawie wody

ZAWIADOMIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że w dniu 01.02.2023 r. ( środa )
w godzinach od 800 do 1600

w związku z przekładką sieci wodociągowej spowodowaną budową drogi ekspresowej S1 będzie przerwa w dostawie

wody w miejscowości:

 

Dankowice w rejonie ulic:

 1. Bielska – dla budynków o numerach: 30, 32, 36, 38

 

 Stara Wieś w rejonie ulic:

 1. Krakowska – dla budynków o numerach: 27, 33, 35, 46

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria ! Niedziela 29.01.2023 - Aktualizacja

ZAWIADOMIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że w dniu 29 stycznia 2023 roku (Niedziela) w związku z awarią instalacji ( sieci ) w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Dankowicach – w godzinach 1000 - 1800 nie będzie dostarczana woda do Odbiorców w miejscowościach:

Dankowice – cała miejscowość

Stara Wieś – cała miejscowość

Pisarzowice

dla budynków położonych w rejonie ulic:

 1. Ul. Krajobrazowa

 2. Ul. Na Skowronek

 3. Ul. Owcza

 4. Ul. Rolnicza

 5. Ul. Starowiejska

 6. Ul. Widokowa

 7. Ul. Zaciszna

Wilamowice

dla budynków położonych w rejonie ulic:

 1. Ignacego Paderewskiego – dla budynków powyżej numeru 28

 2. Zaciszna

 

Na stronie internetowej Gminy Wilamowice oraz ZWiK w Wilamowicach zamieszczone zostaną nowe informacje w przypadku ewentualnej zmiany godziny usunięcia awarii

 

Za utrudnienia przepraszamy

przerwa w dostawie wody w miejscowości Stara Wieś

ZAWIADOMIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że w dniu 30.01.2023 r. ( poniedziałek )
w godzinach od 800 do 1600

w związku z przekładką sieci wodociągowej spowodowaną budową drogi ekspresowej S1 będzie przerwa w dostawie wody w miejscowości:

 Stara Wieś w rejonie ulic:

 1. Aleja,
 2. Bestwińska ( za wyjątkiem budynku o numerze 1 ),
 3. Kamieniec,
 4. Krakowska,
 5. Międzylesie,
 6. Leszczyńska,
 7. Ogrodowa,

 

 

Za utrudnienia przepraszamy.

ZAWIADOMIENIE - budowa drogi ekspresowej S1

ZAWIADOMIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że w dniu 26.01.2023 r. ( czwartek )
w godzinach od 800 do 1600

w związku z przekładką sieci wodociągowej spowodowaną budową drogi ekspresowej S1 będzie przerwa w dostawie

wody w miejscowościach:

 Dankowice w rejonie ulic:

 1. Adama Mickiewicza wraz z ulicami przyległymi ( Myśliwska, Szkolna, Kamieniarska, Brzozowa, Jagiellońska, Piastowska, Kręta, Słowiańska ),
 2. Juliusza Słowackiego wraz z ulicami przyległymi ( Kolejowa, Różana, Zaolziańska, Nad Młynówką, Polna  ),
 3. Św. Maksymiliana Kolbe wraz z ulicami przyległymi ( Wiślana ),
 4. Zygmunta Krasińskiego wraz z ulicami przyległymi ( Dębowa, Graniczna, Spokojna ),
 5. Aleja Młyńska
 6. Św. Wojciecha – numery: 1, 2, 3
 7. Browarnik – numery: 1, 2, 4, 5

Jawiszowice w rejonie ulic:

 1. Wiślana,
 2. Janowiec

Za utrudnienia przepraszamy.

Strony