Nazwa użytkownika

Druki do pobrania

Wersja do wydruku

- Wniosek o uzgodnienie projektu - doc / pdf

- Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci - doc / pdf

- Wniosek o potwierdzenie zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami - doc / pdf

- Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci - doc / pdf

- Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - doc / pdf

- Wniosku o rozwiązanie umowy o dostarczanie wody /odprowadzanie ścieków - doc / pdf

- Schemat montażowy wodomierza - pdf

 

- Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną - pdf

- Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną - doc

- Załącznik nr 1 (do regulaminu e-faktur)

- Załącznik nr 2 (do regulaminu e-faktur)

- Załącznik nr 3 (do regulaminu e-faktur)

- oświadczenie najemcy

- protokół o przekazaniu nieruchomości