Nazwa użytkownika

Inspektor

Wersja do wydruku

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych osobowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

Administrator danych osobowych - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach z siedzibą 43-330 Wilamowice przy ul. Sienkiewicza 2a -  powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie p. Wojciecha Truchana. Z inspektorem można skontaktować się pisemnie pod adresem zakładu lub adresem poczty elektronicznej zwik@wilamowice.pl.