Nazwa użytkownika

Cennik

Wersja do wydruku

- Wywóz ścieków wozem asenizacyjnym:

- cena za 1 Mtg – 91,00 netto + obowiązująca stawka VAT

- Ścieki dowożone z szamb:

- Cena za oczyszczenie 1m3 – 19,25 netto + obowiązująca stawka VAT

- Uzgodnienie branżone: 81,30 zł netto + obowiązująca stawka VAT

- Plombowanie podlicznika na terenie Gminy W-ce - 54,88 zł + obowiązująca stawka VAT

- Plombowanie podlicznika na terenie Gminy Kozy - 84,00 zł + obowiązująca stawka VAT